Biografie

Als klein jongetje ben ik door mijn vader geïnspireerd geraakt in de natuur. Zo struinde ik met mijn rugzakje en een verrekijker over de heide, zocht ik naar braakballen in het bos en fietste ik in de wintermaanden langs de Rijn om eenden en ganzen te spotten. Maar daar bleef het niet bij.

Vastleggen op papier
De indrukken van de schoonheid van de natuur probeerde ik na zo’n dag struinen met potlood op papier te zetten. Vooral vogels. De eerste tekeningen waren zeer eenvoudig, maar door oog te hebben voor detail en te streven naar perfectie, heb ik mijn tekenkunst in de loop der jaren steeds verder ontwikkeld.

Studie
Na de MAVO ben ik gaan studeren aan ’t Vanck, voormalige MBCS (Middelbare Bosbouw en Cultuurtechnische School) en ben hier in 1995 afgestudeerd in de richting Natuur- en Milieutechniek. Tijdens mijn eindscriptie heb ik onderzoek gedaan naar ‘Welke invloeden een rol spelen bij het voorkomen van broedvogels in kleine landschapselementen’. Vervolgens ben ik gaan studeren aan de Internationale Hoge School Larenstein. In 1998 ben ik afgestudeerd in de richting Natuur- en Landschapsinrichting. Mijn eindscriptie, een literatuurstudie naar ‘Libellen van stromende wateren’, heb ik afgerond bij De Vlinderstichting.

Vogelbescherming Nederland 1999-2015

In 1999 ben ik gaan werken bij vogelsbescherming Nederland. In de 16 jaar dat ik hier gewerkt heb, heb ik verschillende functies bekleed. De laatste jaren was ik actief als Tuinvogelspecialist en projectleider Vogelvriendelijke tuinen en schoolpleinen.

Tringa Paintings
Na mijn studie heb ik op 17 november 2000 Tringa Paintings opgericht. Onder deze naam breng ik mijn eigen illustraties op de markt in de vorm van educatieve laagdrempelige producten als herkenningskaarten, placemats, natuurwijzers, panelen, kalenders en meer. Sinds 2015 ben ik full-time actief als natuurillustrator, maar ook als ontwerper van educatieve materialen, adviseur Groene schoolpleinen en schrijf ik boeken over buitenbeleving.

Maatwerk
Naast het maken van illustraties werd ik al snel gevraagd om ook complete producten te ontwerpen, zoals kerstkaarten, informatiepanelen, natuurwijzers, zoekkaarten, maar ook lespakketten en leskisten.

‘Alle kinderen naar buiten’
In 2016 heb ik samen met Marieke Dijksman het boek ‘Alle kinderen naar buiten’ geschreven. Het doel: kinderen weer naar buiten te krijgen. Naast de teksten heb ik het boek ook voorzien van ruim 800 illustraties.

De Speurzoekers
Op 1 juli 2014 heb ik het merk De Speurzoekers gelanceerd. Dit merk omvat educatieve producten om kinderen de natuur te laten ontdekken, als zoekkaarten, loeppotjes, kompassen, doeboekjes, speurpakketten en verjaardagsfeestjes in de natuur. Daarnaast geef ik advies voor de inrichting van groene schoolpleinen en geef ik tips hoe je een schoolplein als klaslokaal kunt benutten.

Reageren is niet mogelijk